ผอ.สทภ.๖ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานงบลงทุน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙


18 สิงหาคม 2559 130 views

 

                วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานงบลงทุน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงาน    จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และติดตามผลการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

 


 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
ข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย
กฏหมาย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร